Kişiselleştirilmiş Meme Kanseri Taraması

Kişiselleştirilmiş Meme Kanseri Taraması

Kadınlar farklı risk faktörlerine, farklı genetik yapıya veya farklı öz ve soy geçmişe sahipken neden hepsine aynı meme kanseri tarama programının önerildiği sorusu sık sık akla getirmektedir.

Bu soru doğrultusunda meme kanseri taramasında kadınların risk durumunun bireysel olarak değerlendirilmesi ve bu sonuçlara göre taranması gerektiği fikri önem kazanmaktadır.

Yüksek riskli hastalara meme MR’ı ile de meme kanseri taraması 2008 den beri rehberleri yayınlanmış bir uygulamadır. Meme kanseri taramalarında yüksek riskli hastalarda kontrastlı mamografi çalışmaları da yapılmaktadır.

Diğer risk gruplarında (orta risk, normal risk ve düşük risk) ise belirgin rehber haline getirilmiş bir bilgi birikimi bulunmamaktadır. Son yıllarda bu konu ile ilgili bir çok çalışma yapılmaktadır.

Wisdom (Women Informed to Screen Depending on Measures of Risk) Çalışması meme kanseri taramasında kişiselleştirilmiş yaklaşımın rutin yıllık mamografik tarama kadar güvenli ve etkin olup olmadığını araştırmaktadır.

Avrupa orjinli çalışma olan ASSURE (Adapting Breast Cancer Screening Strategy Using Personalised Risk Estimation) Projesi 7 ülkeden toplam 10 merkezde yürütülen bir çalışmadır. Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. Projenin bir hedefi meme dansitesi, yaş, genetik mutasyonların, aile ve/veya kişisel geçmiş, vb. bağlı kişisel riskini tahmin etmek ve bu riske dayalı, optimal, uygun maliyetli, kişiselleştirilmiş bir tarama stratejisi önermektir. Bu çalışmada mamografiye ilave sonografi ve MR kullanımının nasıl ve kimlere yapılması gerektiği de araştırılmaktadır.

Düşük riskli grubun tarama intervalleri seyreltilerek MG taramasında maruz kalınan x-ışının yan etkileri ve maliyeti sınırlanabilir.

Güncel bilgilere hakim meme radyoloğunuz sizle yüz yüze görüşerek meme kanseri taramalarınızın sizin risk seviyenize göre planlamasını yapacaktır.

Son Yazılar

Meme Sağlığı

Selenyum

Selenyum Nedir? Selenyum, vücut için...

Meme Sağlığı

C Vitamini Serumu Pascorbin

C vitamini serumu Pascorbin içeriğinde...

Glutatyon Tedavisi

Glutatyon nedir? Sağlıklı bir yaşamın...

Meme Sağlığı

İntegratif Tedavi Programı

İntegratif Tıp Nedir? İntegratif Tıp, bireylerin...

Meme Sağlığı

Meme Başı Akıntıları

Memebaşı akıntısı tesbit ettiğinizde doktorunuzla...