Meme Kanserinde Görüntüleme Yöntemleri : Hangi yöntem ne zaman kullanılmalıdır?

Meme Kanserinde Görüntüleme Yöntemleri : Hangi yöntem ne zaman kullanılmalıdır?

Sosyokültürel düzeydeki düşüklükler ne yazık ki meme kanserinin erken tanı ve tedavisini geciktiriyor. Oysa düzenli tarama ve erken tanı olanakları sayesinde meme kanserinin tedavisinde yüzde 90’a varan oranda başarıya ulaşılabiliyor. Öte yandan, erken evrede yakalanan meme kanserinin tedavisinde meme koruyucu cerrahi yapılabiliyor, kemoterapi ve radyoterapiye daha az ihtiyaç duyuluyor.

Meme Kanserine Bağlı Yaşam Kayıplarını Azalttığı Kanıtlanmış Tek Yöntem: Mamografi!

Mamografi, düşük dozda x ışını kullanılan, hastalıkların tanısında kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Daha da önemlisi, meme kanserine bağlı yaşam kayıplarını azalttığı kanıtlanmış tek yöntem mamografidir. Hiçbir şikayeti olmayan kadınlarda, 40 yaşından itibaren her yıl yapılan mamografiye ‘tarama mamografisi’ adı verilir. Amerikan Kanser Enstitüsü, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Meme Hastalıkları Fedarasyonu’nun önerisine göre, 40-70 yaş arasındaki kadınlarda yılda bir, 70 yaşından sonra ise, kişinin fiziksel performansına da bağlı olarak, bir ya da iki yılda bir mamografi çekilmelidir

Mamografi Kime, Ne Zaman Çekilmeli?

Memeyi kolayca görüntüleyen klasik bir yöntemdir. Genç ve meme dokusu yoğun kadınlarda duyarlılığı düşük olsa da iyi bir görüntü kalitesine sahip olan dijital mamografiler sayesinde meme içindeki değişiklikler ve değişim alanları çok iyi tespit edilebilir. Mamografik bulguların meme kanserinin erken tanısındaki önemi büyüktür. Memede oluşan herhangi bir değişimin kanserleşmeden önceki hali dijital mamografiler sayesinde yakalanabilir.
Özellikle meme dokusunda aşırı hassasiyet olan kadınlarda adet bitiminin olduğu haftada çekim yapılması uygun olur. Öte yandan, hiçbir hassasiyeti olmayan kadınlarda çekimin herhangi bir günde yapılmasının görüntü üzerine bir etkisi yoktur.

Mamografi Sırasında Can Acır mı?

Yeni jenerasyon dijital mamografi ve özellikle tomosentez özelliği olan mamografi cihazlarında hastalar daha az ağrı duyduğunu ifade ediyor. Mamografi meme dokusunun iki plaka arasında birkaç saniye sıkıştırılmasıyla yapılır. Sıkıştırma düzeyi birçok sistemde otomatik olarak belirli bir seviyede gerçekleştirilir ve sıkıştırma sayesinde memeye daha az radyasyon dozu verilir. İşlem temelde ağrısız bir yöntemdir, ancak kişinin ağrı eşiğine göre ağrı hissi değişir. Öncesinde herhangi bir hazırlık gerektirmez. Sadece işlem öncesi, deodorant, pudra, vücut losyonu gibi kozmetik ürünler kullanılmamalıdır.

Memede Implant Olması Mamografi İçin Engel Değil

Implantın mamografi esnasında sıkıştırılmasının implanta zarar verici bir etkisi yoktur. Bu hastaların önceden teknisyene bilgi vermesi yeterlidir. Gerek görülürse kimi zaman ultrasonografi de yapılması önerilebilir.

30-40’lı Yaşlarda Ultrason Tercih Edilmeli

Genç yaştaki kadınlarda meme dokusu daha yoğundur. Mamografinin duyarlılığı düşük olabilir. Meme ultrasonu, bilinen ultrason cihazlarıyla memenin sonografik muayenesinin yapılması yöntemidir. 40 yaşın altındaki genç kadınların memesinde herhangi bir şikayet oluştuğunda ilk görüntüleme yöntemi olarak ultrason kullanılmaktadır. Bunun dışında 40 yaşın üzerindeki bayanlarda mamografide şüpheli bir bulgu tespit edildiğinde bulgunun özelliklerini görmek, bir takım kistik yapılı göğüslerde kistleri diğer lezyonlardan ayırmak için de meme ultrasonu mamografiye tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda iğne biyopsileri de ultrasonografi eşliğinde yapılmaktadır.

MR Görüntüleme Kime, Ne Zaman Öneriliyor?

Meme MR, meme kanserinin tarama ve tanısında kullanılan yöntemlerden biridir. Mamografi ve ultrasonla net tanı konulamayan şüpheli lezyonlarda ileri tetkik olarak meme MR tercih edilir.

Özellikle genç ve memesi yoğun kadınlarda, çok odaklı ve küçük lezyonların karakterinin saptanmasında yol göstericidir.

Meme MR’ın, özellikle birinci derece akrabalarında meme kanseri olan, yüksek risk grubundaki hastalarda tarama testi olarak kullanılmaktadır. Meme kanseri tanısı almış hastalarda, hastalığın yayılımı ve diğer memede de hastalık olup olmadığının araştırmasında da Meme MR’dan yararlanılır. Meme kanserinin tespitinde en duyarlı yöntemdir.

MR görüntüleme meme kanseri açısından yüksek risk grubunda olan kişilere tarama amaçlı uygulanabildiği gibi; biyopsi sonucu kanser tanısı almış hastalarda hastalığın vücutta herhangi bir yayılımı olup olmadığı, kaynağı bilinmeyen metastazların değerlendirilmesi, hastalığı tekrarlamış olan vakaların belirlenmesi, cerrahiden hemen sonra o bölgede herhangi bir kanserli hücrenin kalıp kalmadığının görülmesi, hastanın kemoterapi tedavisine verdiği yanıtın saptanması ve meme implantların değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.

Tomosentez

Bu teknoloji, kısaca dijital mamografinin daha genişletilmiş halidir. Bu test için meme alttan ve üstten bastırılır ve düşük doz X ray ışını gönderilerek farklı açılardan görüntü alınır. Bu görüntüler, 3 boyutlu olabilir. Bu yöntemde standart 2 açılı görüntü alan mamografilerden daha fazla radyasyon kullanılmasına rağmen problemli bölge hakkında daha net bilgiler elde edilebilmektedir. Ancak, bu teknolojinin tarama ve tanı koyma üzerindeki rolü henüz netlik kazanmamıştır.

PET-Tomografi

Günümüzde görüntüleme yöntemleri içinde son derece gelişmiş bir teknolojidir ve tüm vücudun tümör taramasında etkin bir yöntemdir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca ödemesinde belirli kuralları olan bu yöntem, yüksek riskli hastalarda başlangıçta evreleme amaçlı, meme kanserli hastaların takiplerinde ortaya çıkan lezyonların detaylı incelemesinde ve metastazları olan hastaya uygulanan tedavilerin etkinliğinin saptanmasında sıklıkla tercih edilmektedir. Yalnızca memenin değerlendirilmesi veya tarama yöntemi olarak kullanılması için henüz pratik ve uygun bir yöntem değildir. Çok yakın gelecekte sadece memenin taranması ve memede yer alan lezyonların doğru tanımlanması için tasarlanan PEM’in (Pozitron Emisyon Mamografi) geliştirilmesi tamamlanmak üzeredir.

Düz Akciğer Grafisi

Kolay ve basit bir görüntüleme yöntemidir. Akciğerde genel anlamda görülebilecek lezyonların belirlenmesine yardımcı olur.

Karaciğer Ultrasonografisi

Karaciğer dokusunu inceler. Metastaz olup olmadığına ilişkin, safra yolları ve karaciğerin damarsal yapısı gibi konularda yol göstericidir.

Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi

Kemikleri inceleyerek metastaz olup olmadığının belirlenmesini sağlar.

Son Yazılar

Meme Sağlığı

Selenyum

Selenyum Nedir? Selenyum, vücut için...

Meme Sağlığı

C Vitamini Serumu Pascorbin

C vitamini serumu Pascorbin içeriğinde...

Glutatyon Tedavisi

Glutatyon nedir? Sağlıklı bir yaşamın...

Meme Sağlığı

İntegratif Tedavi Programı

İntegratif Tıp Nedir? İntegratif Tıp, bireylerin...

Meme Sağlığı

Meme Başı Akıntıları

Memebaşı akıntısı tesbit ettiğinizde doktorunuzla...