Meme Kanseri ile Savaşta En Büyük Destek: Meme Onarım Cerrahisi (Onkoplastik Cerrahi)

Meme Kanseri ile Savaşta En Büyük Destek: Meme Onarım Cerrahisi (Onkoplastik Cerrahi)

Meme kanserine yakalanan kadın, hem hastalığının getirdiği yıpratıcı durumla hem de kadın kimliğinin ve dış görünüşünün önemli bir öğesinin ameliyatla bozulacağı, hatta memesini kaybedeceği gerçeğiyle başa çıkmak zorunda kalır. Bu durum kadının psikososyal ve hatta cinsel yaşantısında önemli olumsuzluklara neden olur. Fiziksel görünümde ortaya çıkabilecek bozuklukların getirdiği kaygılar, kadının kanser olgusuyla mücadelesini de kötü yönde etkileyebilir. Bu durum, meme varlığı olgusunu koruyabilmek için “Meme Onarım Cerrahisi” alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Meme onarım cerrahisi, meme kanseri tedavisi sırasında plastik cerrahi ilkelerinin uygulandığı cerrahi yöntemdir. Amaç meme bütünlüğünü ve şeklini mümkün olduğunca korumak ve gerekirse yeniden benzer bir meme oluşturulmasını sağlamaktır. Meme kanseri tedavisinde eskiden uygulanan, meme dokusunun tamamen alınması yerine, günümüzde daha sınırlı, meme koruyucu cerrahi teknikler ön plana çıkmıştır.

Onkoplastik Meme Cerrahisi Ne İçin Kullanılır?

  • Meme biyopsisi sırasında ortaya çıkabilecek şekil bozukluğunu engellenmesi ve düzeltiminde
  • Meme kanseri ameliyatında cilt ve doku kesilerinin planlamasında
  • İyi huylu meme tümörlerinin çıkarılması sonrası oluşabilecek deformitelerin düzeltilmesinde
  • Meme kanseri ameliyatı sonrası meme deformitesini düzeltmek ve gerekirse yeniden meme dokusu yapımında
  • Meme kanseri bulunan kadınlarda, geniş meme dokusu çıkarıldığında açık yaranın başka dokularla kapatılmasında
  • Meme kanseri ameliyatı sırasında diğer memeye dikleştirme ya da küçültme ameliyatı uygulanarak simetri sağlamada
  • Yüksek meme kanseri riski bulunan kadınlarda, koruyucu amaçlı mastektomi (meme dokusunun alınması) ameliyatı sonrası yeni meme yapımında
  • Meme onarımının gerekirse ikinci seansında meme başı ve çevresi (areola) oluşturulmasında

Kimlere Meme Onarımı Yapılabilir?

Kanser tedavisi ya da travma (yanık vb) nedeniyle meme bütünlüğü bozulmuş, genel sağlık durumu ameliyat için uygun olan herkese meme onarımı yapılabilir. Mastektomi yapılmış hastaların büyük çoğunluğunda meme onarımı için tıbbi bir engel yoktur. Farklı hastalara farklı yöntemler uygulanarak daha başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Meme Onarımının Meme Kanseri Tedavisine Etkisi Nedir?

Meme onarım cerrahisinin, meme kanseri tekrarlaması üzerine bilinen bir riski yoktur. Radyoterapi/kemoterapi uygulamaları da meme onarımından etkilenmez. Meme kanseri takibinde kullanılan yöntemler, meme onarımı sonrası da uygulanabilir. Fakat; meme protezi ile onarım uygulanan hastaların takibinde, mamografi yerine MRI incelemesi daha uygundur.

Son Yazılar

Meme Sağlığı

Selenyum

Selenyum Nedir? Selenyum, vücut için...

Meme Sağlığı

C Vitamini Serumu Pascorbin

C vitamini serumu Pascorbin içeriğinde...

Glutatyon Tedavisi

Glutatyon nedir? Sağlıklı bir yaşamın...

Meme Sağlığı

İntegratif Tedavi Programı

İntegratif Tıp Nedir? İntegratif Tıp, bireylerin...

Meme Sağlığı

Meme Başı Akıntıları

Memebaşı akıntısı tesbit ettiğinizde doktorunuzla...