Vakum Biyopsi (Stereotaksi)

Vakum Biyopsi (Stereotaksi)

Vakum memede izlenen bir takım radyolojik bulguların histopatolojik tanısı için kullanılan biyopsi tekniğidir. Cut biyopsi (kesici iğne) biyopsilerine göre daha kalın, ve bir girişte daha çok doku alınmasına olanak sağlayan vakumlu iğnelerle yapılan biyopsi sisteminin genel adıdır. Biyopsi esnasında uygulanan vakum ile doku iğnenin içine doğru çekilmekte ve daha fazla doku temini sağlanmaktadır. Böylece tanı değeri daha yüksek, hata payı daha az olan miktarda doku temin edilmektedir. Vakum biyopsi işlemi esnasında sonografi, stereotaksik mamografi, tomosentez veya magnetik rezonans sistemleri işleme rehberlik etmektedir.

Vakum biopsiler genellikle sonografide görülmeyen, tanı için daha fazla dokunun istendiği mikrokalsifikasyon varlığında stereotaksik mamografi sistemleri rehberliği ile, veya sadece MR da görülen lezyonlar için MR rehberliğinde kullanılmaktadır. Sistemin tek dezavantajı malzeme fiyatının cut biyopsi sistemlerine göre belirgin yüksek oluşudur.

Hali hazırda sadece mamografide görülebilen mikrokalsifikasyonlarda veya sadece MR da görülebilen lezyonlarda en seçkin biyopsi metodudur.

Yapılan vakum biyopsi ile radyolojik incelemelerde tespit edilen bulguların kanserli hücrelerden oluşup oluşmadığı tespit edilir. Sonucun iyi olması durumunda hasta cerrahi işlemden kurtulmaktadır. Tanı (teşhis) için yapılan cerrahi biyopsilerin kozmetik bir organ olan memede cerrahinin bırakacağı izden ve narkoz riskinden sakınmak mümkün olmaktadır.

Son Yazılar

Meme Sağlığı

Selenyum

Selenyum Nedir? Selenyum, vücut için...

Meme Sağlığı

C Vitamini Serumu Pascorbin

C vitamini serumu Pascorbin içeriğinde...

Glutatyon Tedavisi

Glutatyon nedir? Sağlıklı bir yaşamın...

Meme Sağlığı

İntegratif Tedavi Programı

İntegratif Tıp Nedir? İntegratif Tıp, bireylerin...

Meme Sağlığı

Meme Başı Akıntıları

Memebaşı akıntısı tesbit ettiğinizde doktorunuzla...