Meme Kanseri Tedavisinde Onko-Estetik Cerrahi Sonuçları: Sağkalım ve Nüks

Meme Kanseri Tedavisinde Onko-Estetik Cerrahi Sonuçları: Sağkalım ve Nüks

Geçtiğimiz birkaç yılda, erken evre meme kanserli kadınların lumpektomi (meme koruyucu cerrahi) yerine genellikle mastektomiyi genelde tercih etmektedir. Meme kanseri riskini artıran bilinen bir gen mutasyonu ve/veya ailede güçlü meme veya yumurtalık kanseri öyküsü olanlar için, doktorlar yeni bir meme kanseri riskini azaltmak için sıklıkla mastektomi önermektedir.

Bu risk faktörlerine sahip olmayan meme kanseri teşhisi konan birçok kadın, lumpektomi (meme koruyucu cerrahi) için uygun olduklarında da hala mastektomiyi seçmektedir. İnsanların birçoğu, gelecekteki meme kanseri riskini azaltmak ve meme kanseri taramalarının stresini ortadan kaldırmak için bu seçimi yapıyorlar. Her kadının zihinsel ve duygusal sağlığı ve yaşam durumu için en iyisini seçme hakkı vardır.

Kendiniz hakkında bilinçli bir karar verebilmeniz için en son araştırmaları dikkate almanız önemlidir. Araştırma çalışmaları, erken evre kanserler için radyasyonlu lumpektominin mastektomiye eşdeğer sonuçlara sahip olduğunu göstermiştir. 2002 yılında, Ulusal Cerrahi Adjuvan Göğüs ve Bağırsak Projesi (NSABP) B-06 denemesi, 20 yıllık takipten sonra, total mastektominin, kadınların ne kadar yaşadığı (genel sağkalım) kanserden ne kadar süre kurtuldukları (hastalıksız sağkalım) ve kanserin memenin ötesine yayılıp yayılmadığı (metastatik hastalık) açısından lumpektomiye göre bir avantaj sağlamadığını bulmuştur. .

İsveç’te erken evre meme kanseri olan yaklaşık 49.000 kadın üzerinde 2021 yılında yapılan bir araştırma, lumpektomi (meme koruyucu cerrahi) artı radyasyon uygulanan kadınların, radyasyonlu veya radyasyonsuz mastektomi geçirenlere göre daha iyi hayatta kalma oranlarına sahip olduğu bulundu.

Çalışmalar ayrıca onko-estetik lumpektominin kanser sonuçları açısından geleneksel lumpektomi ve total mastektomi kadar güvenli olduğunu bulmuştur. Örneğin, Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nde yaklaşık 10.000 kişiyle yapılan 2016 tarihli bir araştırma, genel hayatta kalmanın (insanların ne kadar yaşadığı) ve nükssüz hayatta kalmanın (nükssüz kaldıkları süre) bu gruplar arasında benzer olduğunu buldu. 3 yılda, onko-estetik lumpektomi, geleneksel lumpektomi veya rekonstrüksiyonlu mastektomi geçirenler için genel sağkalım kabaca %96 ila 98 idi. Nükssüz sağkalım da kabaca %96 ila 98 idi. Onkoplastik lumpektomi geçiren kadınlar, tek başına lumpektomi geçirenlere göre daha düşük pozitif veya yakın marj oranlarına sahipti.

Diğer çalışmalar, onko-estetik lumpektominin güvenliği hakkında benzer sonuçlara varmıştır. Örneğin:

18.000’den fazla kişiyi kapsayan 2020 tarihli bir araştırma analizi, onko-estetik lumpektomi (meme koruyucu cerrahi), geleneksel lumpektomi veya mastektomi sonrası nüks oranlarında önemli bir fark bulamadı. Ayrıca reoperasyon ihtiyacında da anlamlı bir fark yoktu.

Onkoplastik lumpektomi üzerine yapılan çalışmaların 2016 analizi, ortalama 4 yıllık takipten sonra yüksek oranda genel sağkalım (%95) ve hastalıksız sağkalım (%90) olduğunu buldu. İnsanların yaklaşık %90’ı temiz marjlara sahipti ve kanserleri için daha fazla ameliyata ihtiyaç duymadılar.

Onkoplastik lumpektomi ve geleneksel lumpektomiyi karşılaştıran daha fazla çalışma, eski gruptaki kadınların başka bir ameliyat gerektiren pozitif marjlara sahip olma ihtimalinin daha düşük olduğunu bulmuştur. Ayrıca daha düşük komplikasyon ve lokal nüks oranları vardı ve göğüslerinin görünümünden daha memnun kaldılar.

Araştırmalar devam etmektedir, ancak şimdiye kadar onko-estetik lumpektominin erken evre kanserli kadınlar için geleneksel lumpektomi ve mastektomi kadar güvenli olduğu gösterilmiştir. Diğer ameliyatlarda olduğu gibi, enfeksiyon, yara iyileşmesi ile ilgili sorunlar ve kanserin çıkarıldığı boşlukta sıvı dolumu (seroma) gibi yan etki riski vardır.

Zamanla, bazı kadınlar yağ nekrozu geliştirebilir, bu da hasarlı yağ dokusunun bir kist veya skar dokusu ile değiştirildiği anlamına gelir. Bu tehlikeli değildir, ancak ameliyattan sonra meme kanseri taramalarınıza devam ettiğinizde bir radyolog tarafından şüpheli görülebilir.

Son Yazılar

Meme Sağlığı

Selenyum

Selenyum Nedir? Selenyum, vücut için...

Meme Sağlığı

C Vitamini Serumu Pascorbin

C vitamini serumu Pascorbin içeriğinde...

Glutatyon Tedavisi

Glutatyon nedir? Sağlıklı bir yaşamın...

Meme Sağlığı

İntegratif Tedavi Programı

İntegratif Tıp Nedir? İntegratif Tıp, bireylerin...

Meme Sağlığı

Meme Başı Akıntıları

Memebaşı akıntısı tesbit ettiğinizde doktorunuzla...