Meme Onarımının Kanser Tedavisindeki Önemi

Meme Onarımının Kanser Tedavisindeki Önemi

Meme kanseri günümüzde hala kadınlarda en sık tanı konulan kanser türüdür. Tüm kanserlerin insan üzerinde yarattığı psikolojik travma ve yaşam kalitesinde dramatik azalma bir yana, meme kanserinin kadın üzerindeki etkisi eşsiz derecede yoğundur. Bir cinsiyet kimliği olarak memenin kanser sürecinde tanı ve tedavinin kadın üzerine etkilerinin fiziksel olduğu kadar psikososyal olarak da yıkıcı olabileceğini gösteren çok sayıda çalışma vardır. Kadın, hayatını tehdit eden bir hastalıkla karşılaşmış olmakla kalmaz, kendi, çevresi ve toplum gözünde vücut imgesinde oluşacak değişiklikler ile de uğraşmak zorunda kalır. Meme onarımı, tam da bu noktada hasta odaklı bir meme kanseri tedavisinin tam ortasında kendine yer bulur. Hangi yöntemle yapılıyor olursa olsun, iyi bir meme onarımı hastanın üzerindeki psikososyal yükü hafifletebilir, tatmin edici bir öz algı oluşturur ve genel anlamda hastanın süreç ile daha rahat baş etmesini sağlar.

Estetik Cerrahi tarihçesinde meme onarımı sayfasına baktığımızda, ilk onarım tekniklerinin metoddan bağımsız olarak hemen her zaman geç dönemde, yani onkolojik tedaviler tamamlandıktan, çoğunlukla da memenin tamamı alındıktan sonra yapıldığını görüyoruz. Kanser biyolojisinin ve psikolojik etkilerinin daha iyi anlaşılması ile beraber onarım metodlarındaki gelişmeler, onarımın onkolojik tedavilerle çelişmeyeceğinin görülmesi ve görüntüleme tekniklerindeki yenilikler bugün artık meme onarımının kanser cerrahisi ile aynı anda, yani “eş zamanlı” yapılmasını mümkün kılmıştır. Bu sayede hasta kanserinin uzaklaştırılması için ameliyat olurken aynı ameliyatta eksikler giderilir, hasta ameliyat olan memeleri onarılmış ve vücut bütünlüğü bozulmamış olarak uyanır. Bugün benim de pratiğimde geç onarımların tüm onarımlar içindeki yeri %10 un altındayken, eş zamanlı onarımlar pratiğimin çoğunluğunu kapsamaktadır.

Eş zamanlı meme onarımının hastaya getirdiği büyük avantaj defalarca ortaya konmuş da olsa, onarım oldukça karmaşıktır ve tedavi seçenekleri sayısızdır. Tanı için yapılan biyopsiler, ameliyat öncesi alınan tedaviler ve kanser tanısı almanın yükü, hastanın tek başına kendi vücudu ile ilgili önemli bir karar almasını daha da zorlaştırır. Bundan dolayı sağlıklı, karar aşamalarına hastanın da dahil edildiği iyi bir hasta doktor ilişkisi meme onarımında başarının en kilit noktasıdır. Bu sebeple meme onarımı adayı hastalar ile ameliyat öncesi görüşmelerimiz olağan bir doktor görüşmesinden genellikle daha uzun sürer, hastalara tüm tedavi seçenekleri ve sonuçları anlatılır ve bu seçeneklerden hangisinin hasta için en iyi sonucu sağlayacağı beraberce tartışılarak kararlaştırılır.

Son Yazılar

Meme Sağlığı

Selenyum

Selenyum Nedir? Selenyum, vücut için...

Meme Sağlığı

C Vitamini Serumu Pascorbin

C vitamini serumu Pascorbin içeriğinde...

Glutatyon Tedavisi

Glutatyon nedir? Sağlıklı bir yaşamın...

Meme Sağlığı

İntegratif Tedavi Programı

İntegratif Tıp Nedir? İntegratif Tıp, bireylerin...

Meme Sağlığı

Meme Başı Akıntıları

Memebaşı akıntısı tesbit ettiğinizde doktorunuzla...