Filloid tümör tedavisi nasıl yapılır?

Filloid tümör tedavisi nasıl yapılır?

Filloid Tümör, tüm meme tümörlerinin %1’inden azını oluşturur. Büyük bölümü (fibroadenomlar gibi) iyi huylu tümörlerdir. Filloid tümörler oldukça nadir görülen meme kitleleridir.

Fibroadenomlar gibi iyi huylu olabildikleri gibi bazıları hızlı büyüyen ve uzak organ metastazları ile seyreden kötü huylu kitleler olarakta karşımıza çıkabilirler. Bu lezyonlar çoğu zaman iyi huylu olsalarda geniş cerrahi sınırlarla çıkartılmadıklarında nüks etmeye eğilimlidirler. Kistik bileşeni olanlar sistosarkoma filloides olarak da adlandırılabilirler.

Genellikle muayene sırasında farkedilirler veya mamografi görüntüleri ile tanı akla gelir. Muayenede düzgün sınırlı, hareketli ve ağrısız kitleler olarak hissedilir. Çok farklı boyutlarda olabilirler (ortalama 4-7 cm). Özellikle kitlenin çabuk büyüdüğü vakalarda kitle gözle de görülebilir. Fibroadenomlara çok benzemelerine rağmen, hızlı büyümeleri ve tanı konduğunda daha büyük olmaları nedeniyle filloid tümör tanısı akla gelir.

Klinik olarak dev fibroadenomlarla karıştırılabilmektedir. Gerek ultrasonografi ve mamografi, gerekse MR’da fibroadenomlarla, filloides tümörlerini ayırt etmek son derece zordur. Kesin ayrım cerrahi olarak tüm kitlenin çıkarılması sonrasında yapılan patolojik incelemeyle ortaya konur.

Filloides tümörde temel tedavi cerrahi olarak kitlenin çıkarılmasıdır. İyi veya kötü huylu olmasına göre cerrahi girişim tekniği değişmektedir.

Filloides tümörler koltukaltı lenf bezlerine yayılmaz. Bu yüzden koltukaltı lenf bezlerine yönelik bir girişim yapılmaz

Randevu Alın