İyi huylu meme hastalıkları nelerdir?

İyi huylu meme hastalıkları nelerdir?

Korkulan bir hastalık olan meme kanseri her zaman dikkat çeken güncel bir konudur. Ancak memenin iyi huylu hastalıklarının görülme sıklığı meme kanserine oranla daha fazladır.

Memenin iyi huylu hastalıkları ile meme kanserine ait belirti ve bulguların bir kısmı ortaktır. Bu nedenle ayırıcı tanıda dikkatli olmak gerekir.

 • Meme kistleri
 • Fibroadenom
 • Meme enfeksiyonları
 • Duktal ektazi
 • İntraduktal papillom
 • Yağ nekrozu
 • Filloid tümör (Sistosarkoma filloides)

Meme kistleri

 • Memede en sık görülen sorundur.
 • Daha çok 30 yaş ile menopoz arası dönemdeki kadınlarda görülür.
 • Tek bir kist olabileceği gibi meme dokusu içerisinde irili-ufaklı birçok kistlerden de oluşabilir.
 • Sıklıkla memenin üst-dış kadranında yer alır ancak tüm meme dokusunu etkileyebilir ve her iki memede aynı anda şikayetlere neden olabilir.
 • Meme kistleri meme ağrısı ile birlikte olabilir.
 • Genellikle tedavi gerektirmez, izlenebilir.
 • Hastayı rahatsız eden büyük kistler ender olarak iğne ile boşaltılabilir.Ancak bu kalıcı etkisi olan bir girişim değildir; yineleyebilir.

Fibroadenom

 • Meme kistlerinden sonra memenin en sık görülen hastalığıdır.
 • Kanser değildir ve hemen hemen hiçbir zaman kansere dönüşmez.
 • Ergenlik döneminde ve genç kadınlarda daha sık görülür.
 • Aynı memede birden çok veya her iki memede aynı anda fibroadenomlar olabilir.
 • Muayenede sınırları düzgün, hareketli, sertçe kitleler olarak ele gelir.
 • Genellikle 2-3 cm. çapındadırlar; nadiren çok büyük çaplara ulaşarak memede asimetriye neden olabilir.
 • Kitlenin varlığı hastayı rahatsız ediyorsa çıkartılabilir. Ancak, çıkartılmaları için tıbbi bir gerek yoktur; izlenebilirler.

Meme enfeksiyonları

Meme dokusunun mikrobik enfeksiyonlarıdır.
Daha çok emzirme (laktasyon) döneminde meme başındaki çatlaklar nedeniyle oluşur.
Memede enfeksiyon belirtileri olan sertlik, kızarıklık, ağrı ve deride ısı artışı vardır.
Henüz apse oluşmamış sadece enfeksiyon bulguları varsa antibiyotik tedavisi uygulanabilir.
Apse gelişmiş ise mutlaka drene edilmesi (boşaltılması) gerekir. Bu işlem bazı durumlarda iğne ile yapılabileceği gibi bazen açık cerrahi drenaj gerektirebilir. Her durumda antibiyotik tedavisine uzun süre devam edilmelidir.

Duktal ektazi

 • Meme başının altında yer alan süt kanallarının genişlemesidir.
 • Meme başından açık renkli, sıvı kıvamda akıntıya neden olabilir.
 • Muayenede meme başı altında sertçe bir kitle ele gelebilir.
 • Genellikle tedavi gerektirmez. Ender olarak tedavi amacıyla bu bölgenin çıkartılması gerekebilir.

İntraduktal papillom

 • Meme başının arkasındaki süt kanalcıklarının içinde oluşan iyi huylu tümörlerdir.
 • Sıklıkla orta yaşlı kadınlarda görülür.
 • Meme başı akıntısına neden olabilir.
 • Akıntı çok değişik özellikte olabilir (sarı, koyu yeşil veya kahverengi renkte olabileceği gibi, bulanık veya kanlı da olabilir).
 • Gerektiği durumlarda içinde yer aldığı süt kanalı ile birlikte cerrahi olarak çıkartılır

Yağ nekrozu

 • Klinik muayene ve mamografi bulguları meme kanserine en çok benzeyen iyi huylu meme hastalığıdır.
 • Daha çok yaşlı kadınlarda ve yağ dokusundan zengin olan memelerde görülür.
 • Travma ve enfeksiyon gibi nedenler yağ nekrozu oluşumuna neden olabilir.
 • Sert ve sınırları kesin olarak belli olmayan bir kitle olarak ele gelebilir. Meme derisinde çekintiye neden olabilir.
 • Mamografide mikrokalsifikasyonlar görülebilir.
 • Klinik muayene ve mamografi bulguları meme kanserine en çok benzeyen iyi huylu meme hastalığıdır.

Filloid tümör (Sistosarkoma filloides)

 • Büyük bölümü (fibroadenomlar gibi) iyi huylu tümörlerdir.
 • Çok hızlı büyüyebilir ancak sıklıkla iyi huylu karakterdedir.
 • Ender olarak kötü huylu formları da vardır.
 • Muayenede sertçe ve hareketli bir kitle olarak ele gelir.
 • İyi huylu olanların çevresinden az bir miktar normal meme dokusu ile birlikte çıkartılması tedavisi için yeterli olur.
Randevu Alın