Meme kanseri gelişme riski nasıl belirlenir?

Meme kanseri gelişme riski nasıl belirlenir?

Meme kanseri gelişme riskini belirlemede bazı matematiksel modeller geliştirilmiştir. Bunlar arasından en fazla 2 tanesi kullanılmaktadır.

Gail Modeli: Burada dikkate alınan risk faktörleri yaş, meme kanseri öyküsü olan 1. derece akraba sayısı, canlı ilk doğum yaşı (veya hiç doğum yapmamış olmak), meme biyopsi öyküsü, meme biyopsisinde “atipik hiperplazi” saptanması ve ilk adet yaşıdır. Meme kanseri riski ırka göre değiştiği için bu modelin güncel modifikasyonunda ırk özelliği de dikkate alınmaktadır. Modifiye Gail modeline göre risk hesaplaması için https://bcra.nci.nih.gov/brc adresine bakılabilir. Gail modelinin bazı sınırlamalar vardır. Kişisel meme kanseri öyküsü ve genetik mutasyonlar gibi noktaları dikkate almadan risk değerlendirmesi yapıldığı için bu tip hastalarda çok uygun değildir.

Claus Modeli: Daha çok ailesel meme kanseri riskini belirlemeye yönelik bir sistemdir. Meme kanserine yakalanan akrabaların tanı konduğu andaki yaşları dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Genel olarak meme kanseri gelişimi bakımından orta derecede riske sahip olan ailelerde riski tahmin etmek amacıyla kullanılır.

Gerek Gail gerekse de Claus modeli risk hesaplamasında yararlıdırlar ancak bazı sınırlamaları oldukları unutulmamalıdır. Her iki model de kalıtımsal kanser sendromları ile ilişkili genlerin keşfinden önce geliştirildikleri için, kalıtımsal meme kanseri ailelerinden olan bireylerin riskini hesaplamada düşük sonuçlar verebilir

Randevu Alın