Meme Kanseri İçin Yüksek Riskli Hasta Kimdir?

Meme Kanseri İçin Yüksek Riskli Hasta Kimdir?

Bir kadının yaşam boyu kendi vücudunda meme kanseri ile tanışma ihtimali %12-13 olup, bu her kadın için aynı değildir.

Bazı özel duruma sahip kadınlarda meme kanserine yakalanma ihtimali daha yüksektir.

Bu kadınlar:
1- Soy geçmişinde (ailesinde) meme kanseri bulunan,
2- Genetik (ırsi) bir takım özel hastalıkları taşıyan,
3- Yapılmış eski meme biyopsilerinde özel bir takım patolojik durumlar (atipi vb) tespit edilen
4- Meme kanseri nedeni ile tedavi gören,
5- Göğüs bölgesine 10-30 yaşları arasında çeşitli hastalıklar nedeni ile radyoterapi (ışın tedavisi) almış bulunan kadınlardır.

Bu kadınların meme kanseri taramaları öz ve soy geçmişlerine göre daha detaylı şekilde ayarlanmalıdır.

Randevu Alın