Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi

Ameliyat, erken evre meme kanserlerinde ilk tercihtir. Tümörün yeri, büyüklüğü, tekrar riski ve hastanın istekleri ameliyat seçiminde önemlidir.

Geçmişte, memenin tamamını ve tüm koltukaltı lenf bezlerinin çıkarılması  tek seçenekti. Günümüzde Meme koruyucu cerrahi ile memenin tümü yerine, uygun vakalarda sadece tümör dokusu, etrafındaki yaklaşık normal meme dokusu ile birlikte çıkarılıyor. Buna lumpektomi (genişletilmiş kitle eksizyonu = kadrantektomi) deniyor.

Genelde tümör/meme oranı uygun tümörlerde ve cerrahi sonrası radyoterapi görebilecek hastalarda uygulanıyor.

Mastektomi ise meme koruyucu cerrahinin uygun olmadığı durumlarda başvurulan bir yöntem.  Ailesinde, 1. derece yakın akrabalarında meme kanseri olan  hastaların bir kısmında meme kanseri kalıtsal karakter taşıyorsa ve BRCA mutasyonu bulunan hastalarda, risk azaltıcı ve koruma amaçlı olarak hastalıksız memeye de mastektomi yapılabiliyor.

MEME ONARIMI (MEME REKONSTRÜKSİYONU): Hastalık nedeniyle kaybedilen organın yerine konulması ameliyatı. Tıptaki yeni gelişmeler sayesinde artık cerrahlar doğal memeye çok benzerlik gösteren hastanın kendi dokusundan veya protezden bir meme oluşturabiliyorlar. Tedavi ekibinde, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları da bulunuyor.

Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi

Meme kanseri en sık koltukaltı lenf  bezlerine yayılım gösterir. Son yıllarda sadece tümör hücrelerinin bulunması en muhtemel lenf bezlerini çıkarma yöntemi olan “Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Tekniği” geliştirildi.

Bu teknikte ameliyat öncesi tümörün bulunduğu memeye radyoaktif madde ve/veya mavi boya enjekte ediliyor. Ameliyattan önce lenfosintigrafi çekimi ile muhtemel sentinel nod yeri görülüyor.

Ameliyat sırasında gama prob denilen radyoaktif madde detektörü, bir alet yardımıyla ve/veya mavi boyalı kanalların takip edilmesi ile yüksek radyoaktivitenin saptandığı ve/veya mavi boyalı lenf bezi veya bezleri (sentinel lenf bezi) çıkartılarak ameliyat esnasında incelenmek üzere patolojiye  gönderiliyor.

Sentinel lenf bezi tutulumu pozitif ise aksilladaki tüm lenf bezleri çıkarılıyor. Negatif bulunmuşsa bu şekilde bırakılıyor ve temiz olduğu düşünülen lenf bezleri çıkarılmıyor. Bu şekilde sadece sentinel lenf nodu biyopsisi uygulanan hastalarda lenfödem, omuz hareketleri kısıtlılığı veya kolda uyuşma gibi yan etkiler çok daha az  görülüyor.

Randevu Alın