Meme kanserinde doğru bilinen yanlışlara dikkat

Meme kanserinde doğru bilinen yanlışlara dikkat

İlk yanlış memede kitle ele gelirse, bu kanserin olduğunu gösterir inancıdır. Öncelikle meme kitlelerinin çok küçük bir yüzdesi malign veya kanseröz değişime uğrar. Bu kitleler yüzde 80 ila 85 olasılıkla kist veya kanser olmayan iyi huylu kitlelerdir. Fakat ele gelen kitle olduğunda, doktora muayene için gitmek hala çok önemlidir.

Mamografi meme kanserinin yayılmasına neden olabilir inancı yanlıştır. Mamografi veya memenin X-ray filmi çok düşük dozda radyasyon içerir ve kanserin yayılmasına neden olmaz. Mamografi kanserin daha erken tanı almasına ve erken tedavi ile daha iyi sonuçlara neden olur. Mamografi 50 yaşından sonrası için sağ kalımı artıran (%35) önerilen bir tarama yöntemidir.
Öte yandan tümörlü dokuya biyopsi yapmak kanserin yayılmasına neden olur düşüncesi doğru değildir.

Tümör biyopsisi yapmanın kanserli hücrelerin yayılmasına neden olduğu ile ilgili bilimsel kanıt yoktur.

Ailede meme kanseri öyküsü olması senin de meme kanserine yakalanacağını gösterir inanışıdır. Meme kanserinin ailesel bağlantısı kişinin daha yüksek oranda kansere yakalanmasına neden olabilir ancak aile öyküsü olanların sadece yüzde 10 kadarı meme kanserine yakalanır.

BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonu varsa meme kanserine yakalandın inanışıdır. Bu mutasyonları taşıyan herkes meme kanserine yakalanmaz. Fakat bu mutasyonları taşıyan kadınlar diğerlerine göre 5 kat fazla meme kanser riski altındadır.

Diğer inanış ise daha küçük meme dokusuna sahip olmanın meme kanseri riskini azaltmasıdır. Meme kanseri için meme dokusu önemli değildir. Meme kanseri meme kanal ve lobül yapılarından gelişir ve bütün kadınlar aynı miktarda bu hücrelere sahiptir.

Randevu Alın