Meme Cerrahisinde Güncel Tedavi; Gama Prob

Meme Cerrahisinde Güncel Tedavi; Gama Prob

Günümüzde kadınların en büyük korkularından biri, meme kanseri. Ancak tıptaki gelişmeler sayesinde ameliyat sırasında koltukaltındaki tüm lenf bezlerinin çıkarılmasına gerek kalmıyor.

Sentinel lenf bezi biyopsisiyle, koltukaltındaki “ilk lenf bezi” gama prob teknolojisiyle bulunarak çıkarılabiliyor.

Son yıllarda sıklıkla yapılan taramalar ve toplum bireylerinin giderek bilinçlenmesi ile meme kanserleri, eskisine göre daha erken evrelerde yakalanabiliyor.

Koruyucu cerrahi yaygınlaşıyor

Erken evre meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi girişimlerinin  giderek yaygınlaştığını belirtiyor. Evreleme ve yerel tümör kontrolü amacıyla uygulanan ve koltukaltı lenf nodlarının tamamının çıkarılmasına dayanan aksiller lenf nodu diseksiyonu yerine sentinel lenf nodu biyopsisinin (SLNB) cerrahlar tarafından rutin uygulanmaktadır. . Tümörün büyüklüğü veya aksiller lenf nodlarına metastaz varlığına göre tedavi değişebilmektedir.

Tedavide koltukaltına yaklaşım nasıl olmalıdır?

Sentinel lenf bezi biyopsisi ile koltukaltında tümör saptanmayan veya sınırlı miktarda tümör saptanan hastalarda, lenf bezlerinin tamamını çıkarmadıklarını ve böylece hastalarda olası problemlerin önüne geçmektedir. Meme kanserinin koltukaltına yayılım göstermediği tüm hastalarda bu yöntemin uygulanabilir. Daha önce girişim yapılmış memelerde, çok odaklı tümörlerde, ameliyat öncesinde kemoterapi görmüş hastalarda, hamile hastalarda, erkek meme kanserinde de yöntem başarı ile uygulanabilmektedir

Kabul edilebilir başarı oranlarına ulaşabilmek için cerrah, radyoloji uzmanı, nükleer tıp uzmanı ve patologdan oluşan ekibin multidisipliner çalışması gerekiyor.

 

Randevu Alın