Kanser tedavisi sürecinde istemeden verilen kilolara dikkat!

Kanser tedavisi sürecinde istemeden verilen kilolara dikkat!

Kanada’da yeni yapılan araştırmalara göre erken evre meme kanseri hastalarında istenmeden verilen kilonun kanser hastalığının olumsuz seyri konusunda bir ön belirteç olabileceği bildirildi.

Araştırmada özellikle her iki reseptörü pozitif olan erken evre meme kanseri hastalarında ilk iki yıl içerisinde yüzde 5 kilo kaybı olan hastaların genel hastalık seyirlerinin kilo kaybı olmayan ya da kilo alan hastalara kıyasla daha kötü olduğu rapor edildi.

Bu çalışmada 8381 hasta üzerinden bilgi toplandı.

Bu hastaların yüzde 2’si ideal kilolarının altında, yüzde 45’i normal kilolarında, yüzde 32’si kilolu, yüzde 20’si ise aşırı kilolu ya da obez olarak değerlendirilmekteydi. Başlangıçta obez olan hastaların seyri daha kötü oldu.

Eğer hastalar istemeden kilo veriyorlarsa takip randevularını erkene almalı ve kanser nüksü ekartesi için gereken tetkiklerin tekrarı düşünülmelidir.

Randevu Alın