Nüks meme kanseri tanısı alan hastalarda kurtarma amaçlı ameliyat kime yapılır?

Nüks meme kanseri tanısı alan hastalarda kurtarma amaçlı ameliyat kime yapılır?

Lokal nüks meme kanseri ve nüks alanı yaygın olmayan hastalara ilaçlı tedavi tedavi öncesi veya küçültücü tedaviler (ilaçla, radyoterapi, hipertermi eş zamanlı radyoterapi) sonrası kurtarıcı amaçla ameliyat önerilir. Zor hastalarda plastik cerrahiden yardım alınabilir.

Nüks soliter metastatik meme kanserinde ameliyat önerilebilir. Tek metastaz alanı karaciğer, akciğer, beyin olabilir. Tedaviler tamamlandıktan sonra ilk bir yıl içinde yineleyen hastalara temkinle yaklaşılmalı, bu hastaların yineleyen kanserin agressif biyolojide olacağı göz önüne alınmalı ve ameliyat kararı verilmeden önce kapsamlı düşünülmeli, mümkünse diğer lokal tedavi yöntemleri tercih edilmelidir. Hormona duyarlı ve koruyucu tedaviden en az bir yıl sonra nüks eden soliter metastazlarda hasta ile yarar, zarar oranları kapsamlı tartışılıp ekibin de tecrübe ve becerisi dikkate alınarak ameliyat tercih edilebilir.

Randevu Alın