Meme Cerrahisi Bursa

Meme Cerrahisi, son yıllarda görülme sıklığı artan meme kanseri ameliyatları için gelişmiş bir uzmanlık alanıdır. Ülkemizde meme cerrahları, bu konuda uzmanlaşan genel cerrahi uzmanlarından oluşmaktadır.

Meme cerrahisi ‘nin önemi, ameliyatın teknik özelliğinden çok, hangi hastaya hangi ameliyatın yapılacağına doğru karar verilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle cerrahın deneyimi büyük önem taşımaktadır.

Meme kanserinin tanı ve tedavisi ise öncelikle genel cerrahi ve meme cerrahisi alanlarında değerlendirilmektedir.

Günümüzde temel olarak meme ameliyatları, memenin tümünün alınması (mastektomi) veya bir kısmının alınması (lumpektomi) şeklindedir. Memenin sadece bir kısmının alınmasına meme koruyucu cerrahi de denmektedir.

Bunların dışında, memedeki kanserin koltuk altı lenf bezlerine gidip gitmediğinin araştırılması ( sentinel lenf bezi biyopsisi) ve koltuk altındaki lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkartılması (koltukaltı lenf bezi disseksiyonu) gibi cerrahi girişimler de vardır.

Meme Cerrahisinde Güncel Tedavi; Gama Prob

Günümüzde kadınların en büyük korkularından biri, meme kanseri. Ancak tıptaki gelişmeler sayesinde ameliyat sırasında koltukaltındaki tüm lenf bezlerinin çıkarılmasına gerek kalmıyor.

Sentinel lenf bezi biyopsisiyle, koltukaltındaki “ilk lenf bezi” gama prob teknolojisiyle bulunarak çıkarılabiliyor.

Son yıllarda sıklıkla yapılan taramalar ve toplum bireylerinin giderek bilinçlenmesi ile meme kanserleri, eskisine göre daha erken evrelerde yakalanabiliyor.

Meme Cerrahisinde Güncel Tedavi; Gama Prob

Meme Kanseri Cerrahisi Nedir

Meme kanseri cerrahisimeme kanserinin tedavisinde başvurulan başlıca yöntemdir. Meme dokusunun anatomik lokalizasyonu ve yapısı nedeni ile, diğer kanser türlerine göre, meme kanseri çok daha kolay bir şekilde tespit edilebilmekte ve incelenebilmektedir. Meme kanserinin cerrahi tedavi ile başlaması kararı öncelikle kanserin hangi evrede olduğuna bağlıdır. Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, kanserin moleküler alt tipi, vb. özellikleri de cerrahi tedavi kararına etki eden faktörlerdir. Uygulanacak cerrahi yöntem ise hastalığın kaç odakta başladığına, kanserin boyutu, meme hacmi, hastanın eşlik eden başka sağlık probleminin varlığı gibi faktörlere bağlı olabilir.

Meme Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Meme cerrahisi  kötü huylu meme hastalıkları ve iyi huylu her türlü meme hastalıklarının tedavisinde yer almalıdır. Meme cerrahisi alanında ihtisas yapan hekimler göğüs bölgesinde oluşan kist, tümör ve kanser gibi vakaları yakından takip edip hastalıkların karakterini belirliyor.

Göğüs bölgelerinde ağrı, sertlik ya da yanma gibi şikayetler ile kendilerine başvuran hastaların sorunlarını buluyor. Tümör, kist ya da kanser gibi hastalıkları teşhis edip iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu buluyor. Her hastalık tipine uygun olarak farklı tedavi yöntemleri izleyerek bazı durumlarda kadınların göğüslerini almaya gerek bile kalmadan sorunu gideriyor.

Toplumda daha popüler olan meme hastalığı meme kanseri olduğu için daha çok kanser cerrahisi konuşulmaktadır. Meme kanserinin görülme oranı son yıllarda artmıştır. Türkiye’deki görülme sıklığı da genel olarak Avrupa ve Amerika’da oranlara benzerdir. Batılı yaşam tarzının yaygınlaşması ile ülkemizde meme kanseri sıklığının arttığı düşünülmektedir. Yaşam tarzındaki değişikliklerin meme kanseri riskini artırdığı genel olarak kabul edilen bir yaklaşımdır.

Meme Cerrahisi Bursa

Meme cerrahisi Bursa ’da oldukça yetkin doktorlar tarafından uygulanmaktadır. Ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerde ve ülkenin batısında, gerek nüfus yoğunluğu gerekse de yaşam tarzı alışkanlıkları nedeni ile meme kanseri görülme oranı diğer şehirlere oranla daha yüksektir. Bursa bir metropol olması yanı sıra Kütahya, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Yalova, Kocaeli Çanakkale gibi çevre illerden ve yurt dışından gelen meme kanseri hastaları için nitelikli tanı ve tedavi uygulanan sağlık kurumlarının faaliyet gösterdiği bir şehirdir.

Onkolojik ve Onkoplastik Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Şehsuvar Gökgöz Bursa’ da Meme Kanseri: Tanı, Tedavi, Takip, Kontrol ve Danışmanlık Merkezinde…

Bursa’da meme cerrahisi alanında ayrıntılı bilgi almak için: +90 532 258  2998 ve +90 224 249 3629 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Onkoplastik Meme Kanseri Cerrahisi Nedir?

Meme Kanseri Ameliyatı sırasında kanserli dokunun çıkarılması sonucu ortaya çıkan boşluğun çevredeki sağlıklı meme dokusu veya komşu kas dokuları ile doldurulması sonucu güzel bir kozmetik görünüm elde edilmesine Onkoplastik Meme Cerrahisi denilir.

Meme Kanserinin Tedavisinde Meme Koruyucu Cerrahi Uygulaması

Meme kanseri erken tanı konulduğunda tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Günümüzde çok zorunlu kalmadıkça memenin tamamen alınması tercih edilmemektedir.  Bu yüzden, erken evrede tanısı konulduğunda meme koruyucu cerrahi tedavi ile meme kaybı önlenebilmektedir. Bu süreçte medikal onkolog ve radyasyon onkoloğu ile eşgüdümlü olarak yapılacak çalışmanın hastalığın tedavisindeki kesin başarıda rolü tartışılmazdır.

Meme koruyucu cerrahi tedavi planlanmasında, ameliyat öncesi doğru mikroskopik tanı son derece önem taşır. Bu nedenle yapılacak biyopsi işlemi ve biyopsi yönteminin seçimi neredeyse anahtar rol oynamaktadırUygun seçilmeyen biyopsi tekniği tanıda yetersizliklere hatta yanılmalara, gereksiz biyopsi tekrarlarına  neden olabilmektedir.  Sadece bununla kalmayıp uygulanan meme koruyucu cerrahi tedavi tekniğinin kozmetik sonuçlarını da olumsuz etkileyebilir.

Bursa’da meme cerrahi ve meme hastalıkları, onkolojik hastalıkların tanı ve tedavisi doktoru Prof. Dr. Şehsuvar Gökgöz den meme cerrahisi alanında ayrıntılı bilgi almak için Meme Kanseri: Tanı, Tedavi, Takip, Kontrol ve Danışmanlık Merkezi : +90 532 258  2998 ve +90 224 249 3629 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Randevu Alın